Birds G – I

Brown Goshawk

Silver Gull

Nankeen Night Heron

White-faced Heron

Australian White Ibis

Straw-necked Ibis